+31 (0)23 555 3185 info@networknetherlands.com

Onderwijs kinderen

U wilt graag dat uw nieuwe werknemer onbezorgd aan het werk kan, optimaal presteert en zich geen zorgen hoeft te maken over zijn gezin. Een verhuizing naar het buitenland zal echter een enorme impact hebben op hemzelf, zijn vrouw en kind(eren). Kinderen verlaten niet alleen hun vertrouwde omgeving en hun familie, vriendjes en vriendinnetjes, maar ze komen ook in een totaal andere cultuur terecht, waar ze de mensen niet verstaan. Juist daarom is het belangrijk dat de school in het nieuwe land een plek is waar een kind zich thuis en veilig voelt en waar het onderwijs op zijn of haar eigen niveau kan volgen.

Schoolkeuze

Nederland heeft uitstekende opvang- en onderwijsfaciliteiten. Maar welke school past het beste? De keuze voor de meest geschikte school hangt af van de behoeften van het kind, de toekomstplannen van uw werknemer, zijn financiële middelen en de scholingsmogelijkheden in zijn (tijdelijke) woonplaats.

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal kan uw werknemer zijn kinderen die nog te jong zijn voor de basisschool een of meerdere dagdelen per week laten opvangen door professionele krachten. Verblijf op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is echter vrij prijzig.

Lokaal onderwijs

Is uw werknemer van plan om zich voorgoed te vestigen in het nieuwe land? Dan is met name voor migranten lokaal onderwijs een goede optie. Op een lokale school kan zijn kind gemakkelijk contact leggen met kinderen uit de buurt en zich de taal relatief snel eigen maken. In Nederland wordt het lokale onderwijs gefinancierd door de overheid en is er een beperkte ouderbijdrage.

Internationaal onderwijs

De kans is groot dat uw werknemer slechts voor enkele jaren of korter naar Nederland komt. In dat geval kan een internationale school een goede optie zijn. Zeker wanneer hij zijn kinderen tijdens een vorige uitzending ook op een dergelijke school heeft geplaatst. De meeste internationale scholen gebruiken het Engels als voertaal. Let wel: internationale scholen zijn particuliere scholen. Dit betekent dat het schoolgeld volledig wordt betaald door het bedrijf van de werknemer en/of de ouders. De kosten kunnen uiteenlopen van € 3.000 tot € 20.000 per kind per jaar.

Verschillende onderwijsniveaus

Wanneer uw werkgever ook kinderen meeneemt naar Nederland die de middelbare schoolleeftijd al hebben bereikt, wordt de schoolkeuze wat complexer. Het middelbaar onderwijs in Nederland kent verschillende onderwijsniveaus (praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo) die elk hun eigen toelatingseisen kennen.

Om tot een goede schoolkeuze te komen, bekijkt Network Netherlands samen met de ouders de wensen en mogelijkheden van uw werknemer en zijn kinderen. Vervolgens plannen we afspraken in met diverse scholen in de omgeving van de nieuwe woonplaats.

Wilt u meer weten?